Mijn favorieten

Huis verhuren

­Wilt u uw gemeubileerde/gestoffeerde woning verhuren via een makelaar? Dat kan via onze gespecialiseerde verhuurmakelaars! Bekijk ook de website van Stad & Land Expat Rentals.

Als een van de weinige NVM Makelaars in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn wij ook gespecialiseerd in de bemiddeling van gestoffeerde en/of gemeubileerde verhuur. Hierin adviseren wij vooral buitenlandse werknemers die tijdelijk voor multinationals/bedrijven in Nederland werkzaam zijn.­

 

­

­No cure no pay

U wordt bijgestaan door zeer deskundige en ervaren makelaars die kennis hebben van alle aspecten die belangrijk zijn voor u en uw toekomstige huurder.­
 

­

­

Gemeubileerd verhuren aan expats

Gemeubileerde/gestoffeerde huizen en appartementen in en nabij het centrum worden vlot verhuurd met onze begeleiding op maat. In principe zijn de huurders 'expats' en zij worden via ons kantoor grondig gescreend, zodat het risico voor u als verhuurder geminimaliseerd wordt.

 

Aangesloten bij NVM Makelaars

Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), waardoor uw positie altijd prominent is op Funda. Een ander voordeel is dat onze deskundige medewerkers geschoold en gecertificeerd zijn. Door permanente volledige educatie blijven wij altijd op de hoogte van de regelgeving omtrent verhuur en verkoop. 
 

­

­

Verhuurmakelaar en verkoopmakelaar

Er is bij ons een uitstekende wisselwerking tussen de afdelingen verhuur en verkoop. Meerdere objecten volgen tegelijkertijd zowel het verhuur- als het verkooptraject van Stad & Land NVM Makelaars Dordrecht.

Tevens verzorgen wij ook de (tijdelijke) verhuur van koopwoningen via de leegstandswet, zodat de verkoop door kan lopen. Na bijvoorbeeld een verhuurperiode wordt het huis of appartement vaak door onze verkoopafdeling en verhuurafdeling ter hand genomen, om zo leegstandsrisico tot een minimum te beperken. 


­

­Vrijblijvende woningopname

Stad & Land NVM Makelaars Dordrecht komt graag bij u langs voor een geheel vrijblijvende woningopname en kennismaking. U krijgt een heldere en deskundige uitleg van ons!

 

­

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Bel 010 - 452 66 66 of mail naar info@stadenland.nl. Bekijk meer informatie over het verhuren op de website van Stad & Land Expat Rentals. ­

­


­

­
­

Letting your house


­

­

Letting your house via a registered real estate agent?

Would you like to rent out your fully furnished / partly furnished property through our specialized rental agents, please do not hesitate to contact Stad & Land NVM Makelaars. As one of the few NVM real estate agents in the region Rotterdam and Dordrecht, we also specialize in the mediation of fully and / or partly furnished housing rentals. We especially experienced in advising expats (foreign employees who are temporarily working for multinational companies in the Netherlands).

­

50 years NVM-quality and high-value services on a no cure no pay basis

You will be assisted by one of our experienced and specialized agents who has knowledge of all the important aspects for you and your future tenant.

­

Furnished rentals to expats

Fully furnished / partly furnished houses and apartments in and around the center are frequently rented with our customized support. In principle, the tenants are 'expats ' and are thoroughly screened through our office, so that the risk is minimized for you as an owner.

 

Member of the Dutch Association of Real Estate Brokers and Real Estate Experts (NVM)

We are a member of trade association: the “Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)”, this membership always gives you a prominent place on Funda. Funda is far out the leading housing site in the Netherlands. Another advantage is that our expert staff is trained and certified. They are obliged to attend permanent education and are fully aware of the rules and regulations concerning rental and sales.
 

Rentalagent and salesagent

We have an excellent interaction between our rentals and sales departments. At the same time multiple objects follow by Stad & Land NVM Makelaars both the rental and sales process. Stad & Land NVM Makelaars also take care of the (temporary) rental of houses having to stay for sale according to the “Leegstandswet”. Therefore after a rental period, a property can be listed right away via the selling department and rental department of Stad & Land NVM Makelaars to minimize the vacancy risk.
 

No-charge property recording

Stad & Land NVM Makelaars would love to visit your property on a totally free of charge based home recording and introduction. You will be sure to get a clear and expert advise.

 

More free information?

0104526666 or info@stadenland.nl www.stadenlandrentals.nl (Rental).

Take a look at our Rentals

­

 

­

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring